Super Fucoidan

5,900,000.00

  • Loại sản phẩm: Fucoidan
  • Dạng bào chế: Dạng nước
  • Quy cách sản phẩm: Hôp 30 gói x 100ml
  • Hàm lượng: Hàm lượng fucoidan 1g/gói
Danh mục: