Lotion Giữ Ẩm

4,547,000.00

Bốn loại thành phần ceramide

1) axit Lauroylglutamic (thành phần nano ceramide có nguồn gốc từ thực vật);

2) thành phần Dilauramidoglutamide lysine (nano ceramide có nguồn gốc từ thực vật);

3) thành phần Glucosylceramide (ceramide có nguồn gốc từ gạo);

4) Ceramide 2 (ceramide nhân tạo)